Przelewy transgraniczne

Przelew transgraniczny to wpłata gotówkowa lub polecenie przelewu zlecane przez klienta banku w jednym kraju na rzecz osoby posiadającej rachunek bankowy w innym kraju. Określenie to dotyczy jedynie przelewów na kwoty nie większe niż równowartość 50 000 EUR. Aby zapewnić ochronę interesów klientów banków oraz zwiększyć efektywność wymiany międzynarodowej Unia Europejska wprowadziła do swego prawa szczegółowe regulacje dotyczące bankowych przelewów międzynarodowych (przelewów transgranicznych).

Zasady dokonywania przelewów transgranicznych - IBAN i BIC/SWIFT

Prawo UE przewiduje, że integralną częścią przelewów transgranicznych muszą być standardy IBAN i BIC, które pozwalają na zmniejszenie kosztów przetwarzania dokumentów oraz zmniejszenia liczby reklamacji spowodowanych błędami w numerach rachunków bankowych. Zasady te zostały zaimplementowane do polskiego Prawa bankowego i od 1 lipca 2004 roku w Polsce (podobnie jak w większości krajów europejskich i kilku spoza Europy) do identyfikacji rachunków bankowych w rozliczeniach transgranicznych stosuje się IBAN oraz BIC.

iban, swift, bank polski

Kontakt | Kalendarium | Darmowe zdjęcia | Prasa codzienna | Ebooki