IBAN w Polsce

Standard IBAN jest w Polsce obowiązkowy od 1 lipca 2004 r. na mocy Zarządzenia nr 5/2002 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 maja 2002 r. w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych prowadzonych w bankach. Od tego dnia operacje na polskim rynku są realizowane tylko w formacie NRB, zaś w obrocie międzynarodowym w formacie IBAN.
NRB (Numer Rachunku Bankowego) to standard numeracji rachunków bankowych w polskich bankach opracowany na potrzeby krajowego systemu płatniczego. System ten wprowadzono do rozliczeń międzybankowych, aby usprawnić rozliczenia transakcji międzybankowych dzięki:
- ujednoliceniu numeracji rachunków bankowych,
- wprowadzeniu kontroli poprawności numeru rachunku bankowego,
- dostosowaniu numeracji polskich rachunków bankowych do międzynarodowego standardu numeracji rachunków bankowych IBAN.

Numer IBAN dla polskiego konta

W przypadku Polski numer IBAN ma 28 znaków według schematu:
PL cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb
gdzie:
PL - kod ISO 3166-1 kraju (w tym przypadku Polski),
cc - 2-cyfrowa liczba kontrolna,
aaaa aaaa - 8 cyfrowy numer rozliczeniowy banku,
bbbb bbbb bbbb bbbb - 16 cyfrowy numer rachunku bankowego Klienta.


Elementy polskiego numeru IBAN

Jak widać na powyższym schemacie numeru IBAN dla polskich kont bankowych na początku mamy dwuliterowy kod ISO 3166-1, czyli dla naszego kraju PL, zaś po nim następuje 26 znaków numeru rachunku bankowego NRB (w tym dwie cyfry kontrolne i 24 znaki BBAN). Oznacza to, że aby przekształcić polski numer NRB w międzynarodowy kod IBAN wystarczy do niego dodać z przodu litery PL.

Przykład:

Przykładowy 26-cyfrowy numer polskiego rachunku bankowego (NRB:
67 1234 5678 0000 0000 1234 5678
składa się z cyfr kontrolnych 67 oraz 24 cyfr (1234 5678 0000 0000 1234 5678) tworzących numer BBAN, gdzie cyfry 67 powinny być wynikiem odpowienich matematycznych działań przeprowadzonych na pozostałych cyfrach.

Jak będzie wyglądał IBAN dla tego rachunku?

Numer w standardzie IBAN dla tego rachunku powstaje przez dodanie PL do numeru rachunku i wygląda następująco:
PL67 1234 5678 0000 0000 1234 5678
iban, swift, bank polski

Kontakt | Kalendarium | Darmowe zdjęcia | Prasa codzienna | Ebooki