Co to jest numer IBAN?

IBAN (ang. International Bank Account Number - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego) to międzynarodowy standard numeracji kont bankowych. Został stworzony aby wyeliminować problemy związane z występowaniem różnych standardów bankowości w krajach Unii Europejskiej. Prace nad wprowadzeniem jednolitego numeru rachunku bankowego stosowanego w obrocie międzynarodowym były nadzorowane przez Europejski Komitet ds. Standardów Bankowych - ECBS (ang. European Committee for Banking Standards). Numer IBAN obecnie jest stosowany w większości państw europejskich (w tym w krajach UE) oraz kilku państwach pozaeuropejskich. Ma status standardu ISO 13616.

Struktura numeru IBAN

Numer IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne), i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku, określanych jako BBAN (ang. Basic Bank Account Number - Podstawowy Numer Rachunku Bankowego). Decyzja o długości tego bloku należy do poszczególnych krajów, z tym, że dany kraj musi posiadać jedną, określoną długość. W BBAN musi się zawierać unikatowy kod identyfikujący bank, o określonej długości i określonej cyfrze od której się on rozpoczyna. Jego pozycja i długość również zależy od danego kraju.

Jak używać numeru IBAN przy przelewach zagranicznych?

W transakcjach elektronicznych kod IBAN powinien być przechowywany w jednym ciągu, bez spacji, jednakże w przypadku dokumentów na papierze powinien być zapisywany w grupach po cztery znaki, przy czym ostatnia grupa może mieć ich dowolną liczbę (ze względu na różną liczbę cyfr w poszczególnych krajach).

Numery IBAN dla poszczególnych państw

Polska - numery IBAN

iban, swift, bank polski

Kontakt | Kalendarium | Darmowe zdjęcia | Prasa codzienna | Ebooki