Co to jest polecenie przelewu?

Polecenie przelewu to jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Korzystanie z polecenia przelewu (krajowego lub zagranicznego) polega na wydaniu bankowi dyspozycji przekazania określonej kwoty z własnego rachunku bankowego na inny wskazany rachunek bankowy.

Osoba zlecająca dokonanie przelewu jest określana mianem płatnika lub zleceniodawcy. Osoba, na której konto trafiają pieniądze to odbiorca lub beneficjent

Przelew zagraniczny

Przelew zagraniczny to jedna z form rozliczeń międzynarodowych. Może on być realizowany wyłącznie za pośrednictwem banków i instytucji finansowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami SWIFT. Forma ta polega na przekazaniu na wskazany rachunek odbiorcy określonej kwoty pieniężnej, zgodnie z dyspozycją (instrukcją płatniczą) zleceniodawcy.

Czas realizacji polecenia przelewu

Bank powinien zaksięgować otrzymane polecenie przelewu najpóźniej w następnym dniu roboczym po jego przyjęciu. Warunkiem wykonania polecenia przelewu jest posiadanie przez zleceniodawcę odpowiedniego pokrycia na rachunku bankowym.

Rozliczenia międzybankowe w Polsce realizuje Krajowa Izba Rozliczeniowa. Do 2004 między rozliczającymi się oddziałami banków przesyłany za jej pośrednictwem papierowy dokument polecenia przelewu (system SYBIR). Obecnie polecenia przelewu dokonywane są w drodze teletransmisji (system ELIXIR).

Forma polecenia przelewu

Dyspozycja polecenia przelewu może być złożona w formie papierowego dokumentu lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej.

Papierowy dokument polecenia przelewu jest zestandaryzowany, co umożliwia przeniesienie go za pomocą czytnika optycznego na elektroniczne nośniki informacji.

Dokonywanie przelewów przez Internet natomiast to idealny sposób realizacji płatności dla osób często kupujących coś w sieci. Niektóre banki wprowadziły nawet udogodnienia pozwalające na automatyczne przeniesienie do formularza logowania skąd właściciel konta trafia na stronę, na której czeka wypełniony, gotowy do podpisania formularz przelewu. Nie ma tu potrzeby wpisywania numeru rachunku i danych odbiorcy.

Niektóre informacje w tym artykule pochodzą z Wikipedii.
iban, swift, bank polski

Kontakt | Kalendarium | Darmowe zdjęcia | Prasa codzienna | Ebooki