Czym jest SWIFT?

SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Stowarzyszenie na Rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) jest to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych z siedzibą w La Hulpe (Belgia). Stowarzyszenie to zostało założone w 1973 roku i obecnie pośredniczy w transakcjach między bankami, domami maklerskimi, giełdami i innymi instytucjami finansowymi z ponad 200 państw. W związku z tym, iż utrzymuje sieć telekomunikacyjną służącą do wymiany danych można także określać je mianem organizacji zrzeszającej użytkowników oprogramowania służącego do komunikacji międzybankowej. Skrót SWIFT jest równoczśnie nazwą systemu wymiany informacji między bankami.

Co to jest kod SWIFT?

Kod SWIFT to zwyczajowo przyjęta w Polsce nazwa nadanego przez organizację SWIFT kodu BIC (ang. Bank Identifier Code) służącego do identyfikacji banków i innych instytucji finansowych podczas realizacji przelewów międzynarodowych. W Polsce przy zlecaniu przelewów zagranicznych zamiast wykorzystywania nazwy kod BIC przyjęło się stosowanie do określenia tego kodu skrótu SWIFT.
Kod SWIFT jednoznacznie wskazuje na dany bank czy nawet na jego oddział. Ta cecha decyduje o popularności kodu, który musimy podawać chcąc zlecić przelew międzynarodowy czy też np. wypłacić pieniądze ze swojego konta w firmie bukmacherskiej.

Poprawność kodu SWIFT

Poprawny kod BIC/SWIFT składa się z co najmniej 8 znaków, które identyfikują bank lub inną instytucję finansową. Po nich mogą się pojawić kolejne 3 znaki wykorzystywane do wskazania np. oddziału banku. Przykładem wykorzystania tych dodatkowych znaków może być mBank, będący internetowym oddziałem BRE Banku.

Kody SWIFT banków polskich

Informacje o tym, jaki kod SWIFT przypisany jest do danego banku można znaleźć na stronach internetowych danego banku, uzyskać bezpłatnie drogą pocztową lub telefonicznie. Dane o kodach zebrane przeze mnie znajdują się na podstronie Kody SWIFT polskich banków.
iban, swift, bank polski

Kontakt | Kalendarium | Darmowe zdjęcia | Prasa codzienna | Ebooki